0899. 30 55 99

DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRÚNG TUYỂN CÁC NƯỚC THÁNG 04/2015

ĐÀI LOAN

     HỌ TÊN                                        NĂM SINH                                        QUÊ QUÁN – CÔNG VIỆC

1. NGUYỄN VĂN HÙNG                1994                                                     HÀ NAM THỰC PHẨM

2. PHẠM VĂN SINH                       1981                                                      XÂY DỰNG

3. HUỲNH PHƯỚC LINH               1982                                                      XÂY DỰNG

4. PHẠM THỊ THU THẢO               1996                                                       ĐIỆN TỬ

5. NGUYỄN HỮU HÂU                   1994                                                       TIỆN CNC CƠ KHÍ

6. NGUYỄN CHÍ THÀNH                                                                                LÁI XE NÂNG CAO HÙNG

7. NGUYỄN HUY ĐẠI                                                                                     CƠ KHÍ  ĐÀI TRUNG

8. NGUYỄN HUY HÙNG                                                                                 CƠ KHÍ ĐÀI TRUNG

9. ĐÀM THỊ NGỌC ANH                                                                                 ĐIỆN TỬ- TRÚ HOA

10. NGUYỄN VĂN KHỞI

11. BÙI THỊ HOÀNG LAN                                                                              THỰC PHẨM ĐÀI BẮC

12. HÀ THỊ THU                                                                                              ĐIỆN TỬ- ĐỒNG THÁI

13. VŨ THÀNH ĐẠT                                                                                       CƠ KHÍ – ĐÀI TRUNG

14. ÂU ĐỨC ĐỒNG                                                                                        CƠ KHÍ – ĐÀI TRUNG