0899. 30 55 99

Danh sách lao động trúng tuyển các nước tháng 03/2015

ĐÀI LOAN

1. NGUYỄN PHÚC TÙNG                      NGHỆ AN       1991                 XĂM LỐP   ĐÀI TRUNG

2. TRẦN QUỐC LUÂN                           HÀ TĨNH         1990                XĂM LỐP    ĐÀI TRUNG

3. ĐỖ VĂN HƯỞNG                              THÁI BÌNH                              XĂM LỐP     ĐÀI TRUNG

4. TRƯƠNG VĂN ĐÌNH                         QUẢNG BÌNH1987              XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

5. TRẦN QUỐC TUẤN                           HÀ TĨNH         1990              XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

6. NGUYỄN MINH CHIẾN                     HÀ NAM         1980              XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

7. NGUYỄN BÁ HÙNG                          BẮC NINH      1989               XĂM LỐP     ĐÀI TRUNG

8. NGUYỄN ĐẮC LỢI                             BẮC NINH      1992              XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

9. HOÀNG ĐỨC ĐOÀI                           BẮC CẠN                               XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

10. NGÔ DUY NHẤT                             THÁI BÌNH                             XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

11. DƯƠNG VĂN THẮNG                                                                    XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

12. NGUYỄN VĂN ĐỨC                                                                        XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

13. QUẢN VĂN TRỌNG                        HÀ NAM          1990             XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

14. TRỊNH VĂN THU                                                                             XĂM LỐP     ĐÀI TRUNG

15. NGUYỄN NGỌC TIẾN                                                                     XĂM LỐP     ĐÀI TRUNG

16. NGUYỄN PHÚC TÙNG                                                                   XĂM LỐP     ĐÀI TRUNG

17. LÊ VĂN TUẤN                                                                                  XĂM LỐP     ĐÀI TRUNG

18. NGUYỄN QUỐC PHONG                                                               XĂM LỐP     ĐÀI TRUNG

19.  NGUYỄN MANH HÀ                                                                      XĂM LỐP      ĐÀI TRUNG

20. HOÀNG THỊ HẰNG                                                                         HỘ LÝ

21.  NGUYỄN VĂN SỸ                                                                            ĐƠN CƠ KHÍ ĐÀI BẮC

22. NGUYỄN HỮU THỨ                                                                        ĐƠN CƠ KHÍ

23. PHẠM VĂN TUẤN (DL VỀ RỒI)                                                      TIỆN CNC

24. TRẦN THỊ NGA                                                                                 NHÔM KÍNH ĐÀI TRUNG

25 TRỊNH ĐÌNH VŨ                    HẢI DƯƠNG  1992                           TIỆN CNC       ĐÀI BẮC

26. NGUYỄN BÁ VŨ                    HÀ TĨNH       1987                             MỘC

27. LÊ THỊ KIM DUNG                                                                             ĐIỆN TỬ       KÍNH BẰNG

28. NGUYỄN VIẾT THÁI                                                                           ĐIỆN TỬ CỰ PHÁCH ĐÀI BẮC

29. NGUYỄN VĂN DINH                                                                                 ĐIỆN TỬ CỰ PHÁCH ĐÀI BẮC

30.NGUYỄN THỊ TƠ                                                                                       KIM TƯỢNG

31NGUYỄN TRỌNG ĐÀI                                                                               ĐIỆN TỬ ĐÀI NAM

32.ĐOÀN CHẮC QUYẾN                                                                                XĂM LỐP ĐÀI TRUNG

33.PHẠM THỊ PHƯƠNG         HẢI DƯƠNG

34.NGUYỄN ĐỨC TUẤN                                                                                PIN NĂNG LƯỢNG

35NGUYỄN THỊ THẮM                                                                                 PIN NĂNG LƯỢNG

36. NGUYỄN VĂN KHỞI

37. ĐOÀN THỊ NGỌC ANH

38. ÂU ĐỨC ĐỒNG CƠ KHÍ

39. NGUYỄN MINH HIẾU                                                                               NHỰA TUẤN THÂN     ĐÀI BẮC

40. NGUYỄN THỊ HƯƠNG                 HẢI DƯƠNG      1990                        THỢ MAY DUNG THU ĐÀI NAM

41. NGUYỄN THỊ HƯƠNG                HÀ TĨNH                                               ĐIỆN TỬ- KÍNH BẰNG

42. VŨ THỊ THƯỜNG                        HẢI DƯƠNG         1987                       ĐIỆN TỬ- KÍNH BẰNG

43. PHẠM THỊ DUNG                        THANH HÓA         1990                      ĐIỆN TỬ- KÍNH BẰNG

44. PHẠM THÚY HOA                       HẢI DƯƠNG          1991                       ĐIỆN TỬ- KÍNH BẰNG

45. LÊ THỊ TÂM                                   NGHỆ AN              1990                       ĐIỆN TỬ – NGỌC KHẢI

46. BÙI XUÂN MINH                                                         1988                        LÁI XE

NGUYỄN VĂN KHÔI                           HÀ NAM                 1982                       CỰ HÀN – ĐÀI TRUNG

NHẬT BẢN

1. NGUYỄN THU HÀ                                                                                 THỢ MAY

2. NGUYỄN THỊ LINH                                                                                MÀI NHÔM

3. NGUYỄN THỊ HƯƠNG                                                                          THỦY SẢN

4. NGUYỄN THỊ DƯƠNG                                                                           DỆT

5. NGUYỄN THỊ LƯƠNG                                                                            THỦY SẢN

6. NGUYỄN THỊ SÁU                                                                                   THỦY SẢN

7. NGUYỄN THỊ OANH                                                                               THỊT GÀ

8. TRẦN THỊ ÁNH                                                                                         ĐIỆN TỬ

9. PHẠM THỊ LIÊN                                                                                       MAY