0916.340.509

Thư viện Ảnh

LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH TỪ CÔNG TY LABCOOP

05:51pm 28/01/2015

 Một số bức ảnh về Lao động và nơi ở của lao động            

hoat dong cong ty

Album hoạt động Công Ty

05:37pm 28/01/2015