0916.340.509

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên tiếng Trung

05:17pm 14/01/2015

TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾNG TRUNG  Chúng tôi là Công ty Cổ Phần nguồn nhân lực và Phát Triển Kinh Tế hợp tác LABCOOP  đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau ...

Tuyển nhân viên tiếng Nhật

05:02pm 14/01/2015

TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT Chúng tôi là Công ty Cổ Phần nguồn nhân lực và Phát Triển Kinh Tế hợp tác LABCOOP  đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau ...

Tuyển nhân viên kinh doanh

04:54pm 14/01/2015

TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN TƯ VẤN -  KINH DOANH Chúng tôi là Công ty Cổ Phần nguồn nhân lực và Phát Triển Kinh Tế hợp tác LABCOOP  đang có nhu cầu tuyển dụng một ...