0899. 30 55 99

Tuyển 10 nữ làm sản phẩm nhựa y tế , NM Vũ Nhân, Gửi form

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
Tên nhà máy : VŨ NHÂN/Miêu Lật/苗栗縣竹南鎮大厝里14鄰永貞路一段181巷107號
Thời hạn hợp đồng 3 năm

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:

+  Số lượng : 10
+  Giới tính : Nữ
+  Mô tả công việc Điện tử : Sản phẩm nhựa y tế (làm trong phòng sạch)
+  Chiều cao 150-160cm Cân nặng Trung bình
+  Tuổi Dưới 18 / 30

chai nhua y te 2

 

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Thu nhập bình quân 21.009NT$+ Tăng ca khoảng 3h/ngày

Yêu Cầu Khác Lao động tuyệt đối không bị cận thị, mù màu, tính nhẩm nhanh, học thuộc bảng chữ cái tiếng Anh, phối hợp làm việc theo sự sắp xếp của chủ, không được kén chọn công việc. Khi gửi form phải cung cấp giấy kiểm tra thị lực (chứng nhận mắt 10/10 khi gửi form,nếu có khám sk thì gửi khám sk)

4. HẠN NỘP HỒ SƠ:

Tình trạng : Gửi form
Mã 56784 M