0899. 30 55 99

Tuyển 10 nữ NM ĐỈnh Thành, TT 22.10.2016

CÔNG TY HH ĐIỆN TỬ ĐỈNH THÀNH

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:
MS : 505460
Thời hạn: 3 năm
Ngành nghề : điện tử
Địa điểm: LÔ TRUC Đào Viên
Địa chỉ: 桃園市蘆竹區瓦村廟口103號之6 (số 6/103 miếu khẩu thôn ngõa khu lô trúc tp đào viên)

chebienlinhkien_28716-14_58_51_455

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:
Sản phẩm chính: các loại linh kiện điện tử
Nội dung công việc: theo sự phân công công xưởng
Yêu cầu: 10 nữ lao động,
Tuổi không bắt buộc; chiều cao;cân nặng không bắt buộc
Kinh nghiệm công việc: không bắt buộc
Tình trạng hôn nhân: Không bắt buộc.
Tình trạng học vấn: Cấp 3 trở lên.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ LƯƠNG
Lương cơ bản : 20.008 NT$
Tiền ăn ở: 2500NT$
Thời gian làm việc: 09~17:30 (nghỉ nửa tiếng ăn);21:00~05:30 (nghỉ nửa tiếng ăn)
Làm thêm giờ: 2-3 tiếng/ ngày (căn cứ theo lượng đơn hàng)

IV.LỊCH THI TUYỂN:
Tuyển chình thức 22.10.2016