0899. 30 55 99

TUYỂN 15 NỮ LÀM HÀN BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ, NM NGHIÊN ĐẰNG, ĐANG NHẬN FORM

I: THÔNG TIN NHÀ MÁY.
Đơn hàng Điện Tử NGHIÊN ĐẰNG
Nhà máy: Nghiên Đằng
Địa Chỉ: 研騰科技股份有限公司 Ngũ Cổ – Tân Bắc新北市五股區五權路48號/Số 48 tầng 3, đường Ngũ quyền, Khu Ngũ Cổ Thành phố Tân Bắc

ms 455852cv

21-1

II: ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN.
3: Loại hình công việc: Công nhân nhà máy
4: Nội dung công việc: Thao tác máy sản xuất. hàn bản mạch các sản phẩm điện tử, lắp ráp. đóng gói sản phẩm
5. Chế độ làm việc: 2 ca
1: Số lượng : 15 người
2: Giới tính : Nữ lấy cả mới và đi về rồi
4: Độ tuổi : 20 đến 30
5: Chiều cao : 153 trở lên
6: Cân nặng : 45 trở lên
III: CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1: Lương cơ bản : 22.000 NTS $/ Tháng
2: Thời gian làm thêm:Tăng ca nhiều trung bình ít nhất 3 -4 tiếng / ngày
4: Có thể phải phối hợp tăng cả cả ngày nghỉ.
3: Chi phí ăn ở: 2500 đài tệ.

IV: HÌNH THỨC TUYỂN & ĐĂNG KÝ

ĐANG NHẬN FORM