0899. 30 55 99

Tuyển 31 nữ làm sản xuất bóng golf, NM Cự Minh, triển khai tuyển 22.06.2017

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
+  Tên chủ sử dụng : CỰ MINH
ms : 374041cv
+  Địa chỉ Nhà máy Cao Hùng

21100243_781691968658283_499287914_n

21076707_781691971991616_2133485675_n21100234_781691961991617_326354898_n

21100767_781691965324950_2086451051_n

21076500_781691975324949_1338400055_n
2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
+  Số lượng: 31 nữ
Trong đó : 10 nữ đi về rồi phỏng vấn qua skype, 21 nữ đi mới gửi form.
+  Tuổi : tuổi từ 18- 35
+  Chiều cao : Cao 150 trở lên
+  Cân Nặng : 45kg trở lên
Nội dung công việc : Sản phẩm sản xuất : Bóng golf
Công việc chủ yếu: đánh bóng, gia công, hoàn thiện…”
Thời hạn HĐ: 3 năm

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG
Làm thêm: 2-4h/ngày . Công ty làm 2 ca
Ăn, ở: Trừ theo quy định của công ty 2000 Đài tệ/tháng
Tổng thu nhập DK: Lương cơ bản 21.009 .

4. THỜI GIAN DỰ KIẾN
Hình thức tuyển: Lao động đã đi qua Đloan thì phỏng vấn skype trước , còn lao động mới thì gửi form
Hạn chốt fom Cần form gấp đủ form là phỏng vấn.
Thời gian triển khai: Ngày 22.06.2017