0899. 30 55 99

Tuyển 65 nam nữ làm kính áp tròng NM Vĩnh Thắng, TTTT 15-20/6/2016

THÔNG BÁO TUYỂN

TÊN NHÀ MÁY: VĨNH THẮNG
1 ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: ĐÀI TRUNG
2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH ÁP TRÒNG ĐEO MẮT- DỤNG CỤ Y TẾ- CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI TỐT- LÀM ĐÊM TIỀN THƯỞNG 5000 ĐÀI TỆ- CA NGÀY 2000-3000 ĐÀI TỆ-ĂN Ở TỐT -NHÀ MÁY RẤT SẠCH SẼ
3 YÊU CẦU KINH NGHIỆM LẤY LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG – YÊU CẦU MẮT TỐT
4 THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 3 NĂM

sanxuatkinhaptrong

5 HÌNH THỨC TUYỂN TUYỂN TRỰC TIẾP- DỰ KIẾN 15-20/6/2016
6 NGÀY TUYỂN DỰ KIẾN 15-20/6/2016+ GỬI FORM TRƯỚC CHỦ CHỌN
7 LAO ĐỘNG “LAO ĐỘNG MỚI” “ĐI QUA ĐÀI LOAN(KÈM THẺ CƯ TRÚ)” KHÔNG YÊU CẦU
8 SỐ LƯỢNG 65
9 GiỚI TÍNH NAM NỮ KHÔNG YÊU CẦU
10 HÔN NHÂN: KHÔNG YÊU CẦU
11 CAO – NẶNG BẮT BUỘC 150 TRỞ LÊN/ KHÔNG YÊU CẦU
12 TUỔI 18-29
13 HỌC LỰC: KHÔNG YÊU CẦU
14 HÚT THUỐC- UỐNG RƯỢU: KHÔNG YÊU CẦU
15 THỜI GIAN LÀM VIỆC CHẾ ĐỘ 1 CA CHẾ ĐỘ 2 CA CHẾ ĐỘ 3 CA
16 GIỜ LÀM THÊM: NHIỀU
17 TIỀN LƯƠNG LƯƠNG CƠ BẢN : 20008 ĐÀI TỆ / THÁNG(CHƯA TRỪ TIỀN ĂN Ở – BẢO HIỂM – PHÍ DỊCH VỤ)
18 YÊU CẦU KHÁC: KHÔNG HÌNH XĂM, THUẬN TAY PHẢI, NẾU ĐÃ TỪNG ĐI QUA NƯỚC NGOÀI PHẢI KHAI RÕ YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
CHÍNH XÁC CỦA LAO ĐỘNG NẾU SAI SÓT NGƯỜI CUNG CẤP LÝ LỊCH TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM