0899. 30 55 99

Tuyển 8 nữ, 12 nam sản xuất thiết bị điện lực, NM Tiến Liên, TT 09/03/2017

I NỘI DUNG ĐƠN HÀNG
1. Tên nhà máy (chủ): Tiến Liên
2. Địa chỉ nhà máy: Tân Bắc
3. Loại hình lao động: Công nhân nhà máy

II: ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN.
+  Nội dung công việc: nhà máy sản xuất thiết bị điện lực
+  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
+  Mức lương: 21.009 NT/tháng
+  Tăng ca: 80h/ tháng
+  Thời gian làm việc: Luân ca, chia 2 ca cơ bản:

thiet-bi-dien-luc
III: CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
+  Số lượng tuyển chọn : 8 nữ, 12 nam
+  Độ tuổi: 23-35 tuổi
+  Chiều cao: nữ >155 cm, nam > 165 cm
ĐƠN CHỈ LẤY LĐ ĐÃ ĐI ĐỦ 3 NĂM VỀ
KO LẤY ĐI MỚI

IV: HÌNH THỨC TUYỂN & ĐĂNG KÝ
1. Hình thức tuyển: Đối tác Đài Loan tuyển trực tiếp 09/03/2017
2. Thời hạn tiến cử: yêu cầu mọi người tập trung form gấp để BP Đài Loan làm danh sách tiến cử gửi trước cho đối tác.
3. Thời hạn tập trung: Yêu cầu các lao động ngày 08/3 phải có mặt tại công ty để ôn bài thi trước khi tuyển.
MS 464856 M – KO CẦN ĐẶT CỌC