0899. 30 55 99

Tuyển TT 16-09, 15 nữ cho NM Tín Nguyên

I – THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:
1. Tên nhà máy (chủ): Tín Nguyên
2. Địa chỉ nhà máy: Đào Viên
3. Loại hình lao động: Công nhân nhà máy
4. Nội dung công việc: may quần áo thun thể thao hàng hiệu (chất vải co dãn đàn hồi nhiều)
5. Thời hạn hợp đồng: 3 năm

01 a Det_may_xk 2014
II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN:
1. Số lượng: 15 lao động
2. Giới tính: Nữ
3. Trình độ văn hóa: không yêu cầu
4. Độ tuổi: không yêu cầu
5. Chiều cao: không yêu cầu
6. Cân nặng: không yêu cầu
7. Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu
8. Yêu cầu kinh nghiệm: kinh nghiệm may công nghiệp thành thạo.
9. Yêu cầu đặc biệt khác: khỏe mạnh, thị lực tốt, chăm chỉ chịu khó, phối hợp theo yêu cầu làm việc của chủ.

III. LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ CƠ BẢN:
1. Tiền lương: lương cơ bản 20.008NT/tháng,
2. Thời gian làm thêm: rất nhiều(nếu làm thêm sẽ tính theo số giờ làm thêm (không phải tính lương khoán sản phẩm) )
IV – HÌNH THỨC TUYỂN
1. Hình thức tuyển: chủ thuê tuyển trực tiếp ngày 15/09/2016
2. Số lượng lao động cần tiến cử: 20 lao động trở lên
3. Thời hạn tiến cử: tập trung lao động trước ngày 14/09/2016