0916.340.509

Video

Video quay tay nghề Hàn của lao động Nguyễn Đức Việt

01:36pm 29/05/2015

https://www.youtube.com/watch?v=_9I9xGA6Wfs

TƯ VẤN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN KÊNH VOV

08:19pm 02/04/2015

TƯ VẤN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN KÊNH VOV https://www.youtube.com/watch?v=4jfsCluOS7U