0899. 30 55 99

Xuất khẩu Đài Loan

TUYỂN 13 NAM LÀM CƠ KHÍ, TUYỂN TRỰC TIẾP NGÀY 13/03, KHÔNG LẤY ĐL VỀ RỒI

05:12chiều 06/03/2015

TUYỂN 13 NAM LÀM CƠ KHÍ, TUYỂN TRỰC TIẾP NGÀY 13/03, KHÔNG LẤY ĐÀI LOAN VỀ RỒI >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan   1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC: ...

TUYỂN 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG, PHỎNG VẤN QUA SKYPER 12/3/2015, LẤY CẢ ĐÀI LOAN VỀ RỒI

01:21chiều 06/03/2015

TUYỂN 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG - PHỎNG VẤN QUA SKYPER 12/3/2015 - LẤY CẢ ĐÀI LOAN VỀ RỒI >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan   1. NỘI DUNG ...

TUYỂN 200 LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ, THI TUYỂN CUỐI THÁNG 4, KHÔNG LẤY ĐL VỀ RỒI

12:24chiều 06/03/2015

TUYỂN 200 LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ, THI TUYỂN CUỐI THÁNG 4, KHÔNG LẤY ĐL VỀ RỒI >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan   1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC : ĐIỆN ...

TUYỂN 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ – TUYỂN TRỰC TIẾP 25/03 – KHÔNG LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI

11:34sáng 06/03/2015

  TUYỂN 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ - THI TUYỂN TRỰC TIẾP NGÀY 28/03/2015 - KHÔNG LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. NỘI ...

TUYỂN 30 NỮ MAY QUẦN ÁO GIÓ – LẤY CẢ ĐÀI LOAN ĐI VỀ RỒI

05:29chiều 04/03/2015

TUYỂN 30 NỮ MAY QUẦN ÁO GIÓ - TUYỂN TRỰC TIẾP 09-03 - LẤY CẢ ĐÀI LOAN ĐI VỀ RỒI  >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. NỘI ...

TUYỂN 20 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ – KHÔNG LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI

03:21chiều 04/03/2015

TUYỂN 20 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ , TUYỂN TRỰC TIẾP 16/03, KHÔNG LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI  >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ...

TUYỂN 11 NAM LÀM ĐIỆN TỬ OHALA TUYỂN TRỰC TIẾP 21/03, KHÔNG LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI

11:29sáng 03/03/2015

TUYỂN 11 NAM LÀM ĐIỆN TỬ OHALA TUYỂN TRỰC TIẾP 21/03, KHÔNG LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI  >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC :  Tên ...

TUYỂN 20 NAM, 15 NỮ LÀM TẠI NHÀ MÁY CALIN ĐÀI TRUNG- LẤY CẢ LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI

11:17sáng 03/03/2015

TUYỂN 20 NAM, 15 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ CALIN TUYỂN QUA SKY 10/03, CÓ LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. NỘI DUNG ...

TUYỂN 5 NAM, 5 NỮ LÀM BÁNH KEM, BÁNH GATO THI TUYỂN DỰ KIẾN 10/03

11:00sáng 03/03/2015

TUYỂN 5 NAM, 5 NỮ LÀM BÁNH KEM, BÁNH GATO TẠI NHÀ MÁY ĐẠT NHÂN, KHÔNG LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động tại Đài ...

TUYỂN 35 NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY THỦY TUYỂN TRỰC TIẾP, BAY THEO ĐỢT

08:40sáng 03/03/2015

TUYỂN 35 NAM LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY THỦY TINH HOA HẠ, TÂN TRÚC >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC :  Tên nhà máy ...

TUYỂN 10 NỮ LÀM NHÀ MÁY THỰC PHẨM – THỊT GÀ TẠI NHÀ MÁY ĐÔNG PHONG – TUYỂN 12/03

09:08sáng 02/03/2015

TUYỂN 10 NỮ LÀM NHÀ MÁY THỰC PHẨM - THỊT GÀ TẠI NHÀ MÁY ĐÔNG PHONG - ĐÀI TRUNG, KHÔNG LẤY LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI  Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động ...

Tuyển 15 nam, 15 nữ làm việc tại NHÀ MÁY HÒA QUẦN LẤY CẢ LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI

08:20chiều 01/03/2015

Tuyển 15 nam, 15 nữ làm việc tại NHÀ MÁY HÒA QUẦN ĐÀI NAM TUYỂN NGÀY 03-03 - LẤY CẢ LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI   Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động ...