0899. 30 55 99

Xuất khẩu Malaysia

Tuyển 20 Nam, Nữ lao động làm việc tại Malaysia

04:56chiều 16/01/2015

Thông báo tuyển  20 Nam, Nữ làm việc tại Malaysia >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động tại Malaysia 1. Ngành nghề: - Lao động phổ thông, cơ khí, hàn, xây dựng, điện ...

Tuyển 30 Nam, 30 Nữ làm kính mắt, kính áp tròng tại Malaysia

04:37chiều 16/01/2015

Tuyển 30 Nam, 30 Nữ làm kính mắt, kính áp tròng tại Malaysia >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động tại Malaysia    1. Nội dung : -  Tên nhà máy: Caba Vision -  Địa điểm làm ...

Tuyển 15 Nam, Nữ Công nhân điện tử làm việc tại Malaysia

04:31chiều 16/01/2015

Tuyển 15 Nam, Nữ Công nhân điện tử làm việc tại Malaysia >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động tại Malaysia   >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động Nhật ...

Tuyển 25 Nữ làm nhựa tại Malaysia

04:20chiều 16/01/2015

THÔNG BÁO TUYỂN  25 NỮ  LÀM NHỰA, ĐÓNG GÓI TẠI MALAYSIA >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động tại Malaysia >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động Nhật Bản ...

Tuyển 20 Nam thợ hàn làm việc tại Malaysia

04:05chiều 16/01/2015

Tuyển 20 Nam thợ hàn làm việc tại Malaysia >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động tại Malaysia >> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2015 1. Nội ...