Đài Nam: Tuyển 10 nam xkld Đài Loan sx thuốc tây Đắc Sinh Vĩnh Khang, PV Skype 2/3

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN PHỎNG VẤN TĂNG CA TỐT

1/ Thông tin nhà máy

MS : 444760CV

ĐẮC SINH – VĨNH KHANG

Địa điểm: ĐÀI NAM

( đơn hàng chuyên nhân chỉ định tăng ca tốt) (sun)

2/ Yêu cầu lao động

Lấy 10 nam

Chiều cao 163 cm trở lên

Tuổi từ 18-30

Lấy cả mới và đi về rồi

Công việc: Sản xuất thuốc tây

đi đài loan làm thuốc tây

3/ Quyền lợi lao động

Tăng ca 3-4h/ngày

4/ Hình thức thi tuyển

Phỏng vấn skype: 2/3/2018