1. Giấy phép hoạt động dịch vụ Xuất khẩu lao động Nhật Bản

GIAY PHEP XKLDDU HOC page 0001

2. Công văn phê duyệt của Cục Quản lý lao động ngoài nước

CONG VAN CUA CUC DUYET LAM DAC DINH page 0001 rotated