Giúp việc Đài Loan

Tuyển gấp nữ giúp việc Đài Trung chủ nhà Lại Sở Hòa

10:29sáng 14/08/2015

>> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Chủ sử dụng: LẠI SỞ HÒA Địa điểm: ĐÀI TRUNG Giới tính: 1 nữ Nội dung công việc: NGƯỜI GIÀ 60 TUỔI : 1 ...

Tuyển giúp việc tại Đào Viên làm thêm thu nhập cực cao

10:18sáng 14/08/2015

>> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Chủ sử dụng: KHANG TUẤN KHÂM Địa điểm: ĐÀO VIÊN Giới tính: 1 nữ Nội dung công việc: NGƯỜI GIÀ 60 TUỔI : 2 NGƯỜI ...

Tuyển gấp 4 nữ giúp việc chăm cụ bà 60 tuổi Đài Trung

06:08chiều 13/08/2015

>> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Chủ sử dụng: CHU VĂN TINH Địa điểm: ĐÀI TRUNG Giới tính: 4 nữ Nội dung công việc: NGƯỜI GIÀ 60 TUỔI : 3 ...

Cần tuyển nữ giúp việc chăm cụ bà 74 tuổi Đài Nam

05:13chiều 27/07/2015

>> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Chủ sử dụng: Ngô Vân Địa điểm: Đài Nam Giới tính: nữ Nội dung công việc: Chăm sóc một cụ bà 74 ...

Tuyển nữ chăm cụ bà 62 tuổi tại Bình Đông Đài Loan

05:07chiều 27/07/2015

>> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Chủ sử dụng: Tố Điền Địa điểm: Bình Đông Giới tính: nữ Nội dung công việc: Chăm sóc một cụ ...

Tuyển gấp nữ giúp việc chăm cụ ông tại Cao Hùng Đài Loan

04:52chiều 27/07/2015

>> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Chủ sử dụng: Tô Chiêu  Dung Địa điểm: Cao Hùng Giới tính: nữ Nội dung công việc: Chăm sóc một cụ ông ...

Tuyển giúp việc Đài Loan Chăm cụ bà, làm việc tại Đài Nam

04:48chiều 27/07/2015

>> Xem thêm các đơn hàng: Xuất khẩu lao động đi Đài Loan 1. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG Chủ sử dụng: Kha Thanh Phương Địa điểm: Đài Nam Giới tính: nữ Nội dung công việc: Chăm sóc một cụ bà  ...