(Album) Hình ảnh Trung tâm đào tạo

Album hình ảnh thực tế tại trung tâm xuất khẩu lao động

1df7ba525c50980ec14130
Hình ảnh tập thể dục tại trung tâm
2ac90e75e67722297b664
Hình ảnh giám đốc sang thăm học viên tại trung tâm
2b9ead914a938ecdd78225
Tiếp đón giám đốc xí nghiệp thăm trung tâm đào tạo

 

3a490f2fe62d22737b3c35
Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng xây trát

6beb5b91d68612d84b9727 7df591ef10f8d4a68de96 8a5bfe4d4b5a8f04d64b42 8aaa20b7c9b50deb54a436 8b2f8d3a012dc5739c3c32 8c63645ceb4b2f15765a38 25c72b7aa86d6c33357c9 46d61618f01a34446d0b31 46de3ea3bdb479ea20a514 93bd3de0bef77aa923e615 124de5e203e0c7be9ef129 248c8c9e3989fdd7a49841 1672bf8d3c9af8c4a18b11 9117e68a659da1c3f88c10 72863c82bf957bcb228413 508342caa6c862963bd926 988681a902bec6e09faf12 5299559dca8a0ed4579b2 771437374534816ad82516 a497310fbe187a46230934 ad379b247226b678ef3737 b31d2a23a134656a3c2519 b50b0eed8ffa4ba412eb3 bc4cec4259559d0bc44443 bd0f449acf8d0bd3529c17 be970694b38377dd2e9244 c12e2df528f0ecaeb5e118 c328157ff27d36236f6c28 cdb7db4f334df713ae5c5 cfc1fa861384d7da8e9539 de3110e815edd1b388fc20 dfc9d3c35fd49b8ac2c533 e32815669e715a2f036023 efe994a114b6d0e889a78 f27e0360b67772292b6640 f83a2524a533616d38227 f58880ad1fbadbe482ab1 fc816f456a40ae1ef75122 fcacb768b26d76332f7c21 fd5a46e8ccff08a151ee24

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *