Hộ lý Đài Loan

Tuyển Hộ Lý Đài Loan

05:48chiều 13/10/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HỘ LÝ ĐANG TIẾP NHẬN HỒ SƠ GẤP- VIỆN RẤT TỐT Đài Bắc Sáng Tân – Đài Bắc – 10 nữ Tăng ca: 2h/ngày Yêu cầu lđ: Tuổi từ 22 – 40, ...

Tuyển số lượng lớn Hộ lý làm việc tại Đài Loan

10:36sáng 11/10/2017

TUYỂN GẤP HỘ LÝ ĐÀI LOAN BAO TRÚNG ĐẦY ĐỦ GIẤY TỜ BAY LUÔN...! SỐ LƯỢNG KHÔNG HẠN CHẾ LÀM Ở ĐÀI BẮC, ĐÀI TRUNG VÀ ĐÀI NAM. - Cần gấp hộ lý viện dưỡng ...

Cần tuyển 150 nữ khán hộ công Đài Loan

09:09sáng 11/10/2016

THÔNG BÁO : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC LABCOOP CẦN TUYỂN : cần tuyển lao động đi làm khán hộ công gia đình có ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HỘ LÝ ĐANG TIẾP NHẬN HỒ SƠ GẤP- VIỆN RẤT TỐT

10:20sáng 04/08/2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HỘ LÝ ĐANG TIẾP NHẬN HỒ SƠ GẤP- VIỆN RẤT TỐT Đài Bắc Sáng Tân – Đài Bắc – 10 nữ Tăng ca: 2h/ngày Yêu cầu lđ: Tuổi từ 22 – ...

Tuyển 20 nữ hộ lyscho các viện dưỡng lão Đài Loan, đang tiếp nhận form

03:14chiều 30/03/2016

MÔI GIỚI TÂN CÁCH CẦN TUYỂN 20 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRẠI DƯỠNG LÃO : ĐẦI BẮC - ĐÀI TRUNG - ĐÀI NAM - CAO HÙNG THÔNG TIN TUYỂN ...

Tuyển 6 hộ lý Viện Dưỡng lão Bảo Minh An, đang nhận form

03:09chiều 30/03/2016

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Tuyển nữ đi hộ lý: ( gọi là cán hộ công ) Chăm người già trong bệnh viện trai dưỡng lão Tên viện : Viện Dưỡng lão Bảo Minh An Địa Điểm ...

Cần gấp 2 nữ hộ lý Viện Dưỡng lão Minh An, đang tiếp nhận form

03:02chiều 30/03/2016

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Tuyển nữ đi hộ lý: ( gọi là cán hộ công ) Chăm người già trong bệnh viện trai dưỡng lão Tên viện : Viện Dưỡng lão Minh An Địa Điểm : ...

Tuyển hộ lý cho viện dưỡng lão Thái Hòa Minh, đang tiến cử form

02:34chiều 30/03/2016

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Tuyển nữ đi hộ lý: ( gọi là cán hộ công ) Chăm người già trong bệnh viện trai dưỡng lão Tên viện : Viện Dưỡng lão THái Hòa Minh Địa Điểm ...

Tuyển hộ lý làm việc tại viện dưỡng lão A Hồ, gửi form

02:30chiều 30/03/2016

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Tuyển nữ đi hộ lý: ( gọi là cán hộ công ) Chăm người già trong bệnh viện trai dưỡng lão Tên viện : Viện Dưỡng lão A Hồ Địa Điểm : ...

Tuyển form nữ hộ lý cho Viện Dưỡng lão Thái An Lợi, đang tiến cử form

05:33chiều 26/10/2015

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Tuyển nữ đi hộ lý: ( gọi là cán hộ công ) Chăm người già trong bệnh viện trai dưỡng lão Tên viện : Viện Dưỡng lão Thái An lợi Địa Điểm ...

Tuyển 2 nữ Viện Dưỡng lão Hồ Bình, bắt đầu nhận form

05:23chiều 26/10/2015

    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Tuyển nữ đi hộ lý: ( gọi là cán hộ công ) Chăm người già trong bệnh viện trai dưỡng lão Tên viện : Viện Dưỡng lão Hồ Bình Địa Điểm : ...