Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC

COOPERRATIVE ECONOMY DEVELOPMENT AND LABOUR JOINT STOCK COMPANY ( LABCOOP )

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ: 170 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0916.340.509

Email: xkldlabcoop@gmail.com

Website: www.xuatkhaulaodonghn.vn

 

Sơ đồ đường đi

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn