Pháp lý về XKLD

 phap-ly
Công ty có đầy đủ pháp lý làm công việc XKLĐ theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã Hội

phap-ly-labcoop-01

phap-ly-labcoop-02

phap-ly-labcoop-03

phap-ly-labcoop-04

phap-ly-labcoop-05

phap-ly-labcoop-06