Tuyển 10 nam lao động Malaysia làm máy tiện NM Rokko, ĐANG NHÂN FORM

Thông tin đi xuất khẩu lao động Malaysia tháng 10/2018

1/ Thông tin đơn hàng

Nhà máy Rokko Technology Sdn. Bhd.

Địa chỉ: No.17, Jalan Bukit 7, Kawasan Miel Seri Alam Phase III, Johor, 81750 Masai, Malaysia.

đi Malaysia làm máy tiện

2/ Điều kiện tuyển dụng

Tuyển 10 nam

18-40 tuổi

Công việc đảm nhiệm: làm máy tiện CNC cắt long đen, đế máy.

3/ Mức lương lao động

Lương cơ bản: 1200RM + tăng ca trung bình 3h/ngày + miễn phí chỗ ở + miễn thuế levy từ năm thứ 2 trở đi.

4/ Ngày thi tuyển

ĐANG NHẬN FORM

>>Lao động Đài Loan