Tuyển 15 nữ đi Malaysia điện tử NM GPM, ĐANG NHÂN FORM

Thông tin đơn hàng đi Malaysia tháng 10/2018

Tên nhà máy: GPM

GPM Technology Sdn Bhd

Địa chỉ: Johor

Lot 1763, Jalan air Hitam,

Simpang Renggam

86200 Johor

Malaysia

đi malaysia làm điện tử

Nội dung công việc : Điện tử

Số lượng :15 nữ

Tuổi: 18-38

Thu nhập : LCB:1000RM, TN 1700-2200RM

Xuất cảnh nhanh trong tháng.